SKROMNÉ ZAČÁTKY

Původní záměr zakladatele firmy v roce 1993 bylo kreslení velkoplošných reklam, s kterými měl letité zkušenosti (obr.1 – 5). Bohužel reklamě tehdy ještě nebyl přikládán takový důraz jako dnes. A tak došlo k nátěrům prvních menších fasád. Za pomocí synů přibývaly postupně další a hlavně větší. Firma Langer a synové našla svůj stěžejní program...

rekl1.gif(30 kb) rekl1.gif(30 kb) rekl1.gif(30 kb)
1 - Stavební firma Usvald 2 - Sklenářství Jiřího Návrata 3 - Vinárna, kresba na zdi
4 - Šlechtitelská stanice Velké Albrechtice 5 - reklama na tenisových kurtech

Postupně přibylo malování, nátěry, nástřiky. Jen synové nestačili a tak se přijímali první zaměstnanci. Všichni ovšem museli ctít hlavní heslo firmy "kvalita a čistota provedení" bude rozhodovat o tom, zda budeme mít práci i za pět nebo deset let.
Sázka na tyhle atributy se ukázala správná. Nabídek přibývalo. A čím dál větších. Například veškeré malby a nátěry obchodního domu BAUMAX v Ostravě, prováděné pro švýcarského investora přes Vojenské stavby Olomouc.

Přestože při práci v Baumaxu bylo především vybavení vozového parku skromné, všechno jsme zvládli na jedničku.
Však jsme také od té doby s Vojenskými stavbami léta spolupracovali.

NEJVĚTŠÍ ROZMACH

Vrcholem bylo pak souběžné provádění veškerých maleb, nátěrů a nástřiků na obchodním středisku MAKRO v Ostravě a velkovýrobně oplatků Opávia (později Fidor) v Opavě. To první pro španělského investora opět přes Vojenské stavby Olomouc, to druhé pro francouzského investora přes pražskou firmu CCS. Vcelku bezproblémové ošetření tisíců m2 ploch v mnohdy přímo v šibeničních termínech způsobilo, že jsme jsme začali být žádani na velkých akcích podobného typu. Bohužel někdy značně vzdálených od domova. Namátkou Praha, Písek, Olomouc…

makro makro makro
Na Makru se často pracovalo ve dne i v noci. Natírali a malovali jsme tam vše. I ty velké nápisy.
makro makro
No a Opávia? Tak ta byla asi třikrát větší než Makro…
Kočovný život s minimálními pobyty u rodin nebyl zrovna šálek našeho čaje. Proto jsme se zaměřili jen na spolupráci s brněnskou fa Pebaco, pro níž jsme ještě pár let vytvářeli z obřích starých hospodářských budov vzduchotěsné velkosklady ovoce, včetně části vzduchotechniky dodávané holandským investorem. Pro firmu Pebaco jsme pracovali nejen na Moravě, ale hodně i v Čechách a ještě častěji na Slovensku ale čím dál více jsme se snažili pracovat v našem okolí.

makro makro
Ukázka ze dvou hal, ve kterých jsme pracovali pro firmu Pebaco Brno.
Na všechny výše uvedené firmy dodnes rádi vzpomínáme. Velice slušné chování ke všem našim zaměstnancům , důvěra v jejich nejen písemná prohlášení, solidní termíny plateb a hlavně žádné nesplacené pohledávky. Jaký rozdíl ve srovnání s bíloveckými firmami DOSTÁL, SAMSON a STOFF.

JAK DÁL

I díky jim některé větší akce znamenaly většinou i velké problémy. Velice často s pozdními (nebo žádnými) platbami za provedenou práci. Možná i to způsobilo vážné onemocnění zakladatele firmy a hledání řešení - jak dál. Řešení se ale brzy našlo.

1) Firma určitě zůstane, jen ji povedou synové.
2) Nebudeme pracovat příliš pro neseriozní firmy, ale raději pro fyzické osoby.
3) Budeme dělat především to, co si lidé sami udělat neumí nebo sami udělat nemohou.
4) Stalo se nám, že jsme něco natřeli a vinou špatně provedeného podkladu začal dům poměrně brzy opadávat. Proto jsme se rozhodli, že se budeme snažit dělat fasády i s podkladem, za který si budeme ručit sami.
5) Budeme pracovat jen tak daleko, aby každý večer byli všichni doma, v kruhu rodiny.
6) Budeme nadále dělat vše pro to, aby se naše práce všem líbila, aby byla cenově dostupná a aby po dokončení práce po nás zůstal pokud možno pořádek stejný jako před zahájením.
Soudě podle mnohých našich odběratelů se nám tento šestý bod docela plnit daří. Možná se s některými ohlasy (třeba při "nenápadné" obhlídce fasády jejich domu), seznámíte i vy.

SOUČASNOST

Děláme nyní prakticky vše co se týká "vaší" fasády a nebo "vašeho" interiéru. Tak jak to uvádíme na svých reklamách, např. na trase z Bílovce do Ostravy.


Hlavně se ale snažíme dělat:
kvalitně - víme totiž, že kvalita je a hlavně v budoucnu bude rozhodující;
rychle - víme, že nejlepší řemeslník je ten, který už je pryč;
pokud možno levně - víme, že velké firmy musí brát velké peníze na spoustu režijních výdajů a proto firmu nechceme příliš rozšiřovat;
co nejčistěji - víme, že dojem ze sebekrásnějšího díla může zkazit zničený koberec, chodník nebo zahrada...
Prostě víme, že svým zákazníkům bychom měli vyhovět ve všech směrech.
I proto, že víme, že oni si mohou vybrat z desítek firem jiných, naopak my bez nich pracovat nemůžeme.
My - firma:
logo.gif(15 kb)


Zpět nahoru

Copyright © www.laasy.cz | info@laasy.cz | created by Langer Tomáš